• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

       30.11.2022 sa žiaci 1. stupňa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá sa v našej škole teší veľkej obľube a má už dlhoročnú tradíciu. Druháci hľadali riešenia na dvadsať všetečných otázok, tretiaci a štvrtáci museli zvládnuť v rovnakom čase tridsať úloh. Výsledky súťaže budú zverejnené 21. 12. 2022 na www.vsetkovedko.sk

     • Európsky týždeň boja proti drogám
      • Európsky týždeň boja proti drogám

       Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

       Aj v našej škole sme si tento týždeň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. A tak sa u nás športovalo, kreslilo, tvorili sa prezentácie, plagáty, nástenky. Žiaci prvého stupňa si v ŠKD zmerali svoje sily v loptových súťažiach v duchu známeho „zober loptu, nie drogy.“ Športovými aktivitami pokračovali aj žiaci piateho a šiesteho ročníka, ktorí si zmerali svoje sily vo florbale. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili zaujímavé prezentácie o drogách a drogovej závislosti. Deviataci súťažili vo vedomostnom kvíze o nebezpečenstve užívania alkoholu. Šiestaci a siedmaci tvorili výtvarné práce nielen o drogách, ale tiež o dôležitosti poznať samých seba, o sebaprijatí. Bodku za celým týždňo

     • Medzinárodný deň tolerancie
      • Medzinárodný deň tolerancie

       16. november je Medzinárodným dňom tolerancie prijatým organizáciou UNESCO. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie, nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. Žiaci našej školy sa aktívne, od prvého po deviaty ročník zapojili do krásnej myšlienky vzájomnej tolerancie, spolupráce a rešpektovania sa. Žiaci prvého stupňa vyjadrili toleranciu kresbou srdiečok a vlastných rúk, ktoré sa spájali v jedno. Žiaci druhého stupňa na hodinách občianskej náuky v rámci aktivity spojili svoje sily a jednou ceruzkou, bez vyslovenia čo i len hlásky, kreslili v dvojiciach jeden obrázok. Tým prejavili vzájomný rešpekt a spoluprácu.

     • Adventné vence
      • Adventné vence

       27. novembra 2022 sme sa pokojným adventným odbobím začali pripravovať na Vianoce. Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú bedlivosť, pokánie, úctu a radosť z príchodu kráľa a osloboditeľa. História adventného venca siaha až do roku 1838, kedy Johann Heinrich Wichern z Hamburgu vytvoril pre opustené deti zo sirotinca „Drsného domu“ drevený veniec. Aj naši žiaci piateho a šiesteho ročníka sa s radosťou pustili do tvorby adventných vencov, aby si pripomenuli symboliku adventného obdobia. Ich práce sú prejavom šikovnosti, manuálnej zručnosti a fantázie.

     • Ručné práce žiakov
      • Ručné práce žiakov

       Žiaci šiesteho ročníka na hodine techniky vytvorili pekné výrobky. Pri tvorbe obrázkov využili svoju fantáziu, najviac námetov čerpali z prírody. Na zhotovenie výrobku potrebovali drevo, farebné bavlnky a klinčeky. Pomocou kladiva pritĺkali klinčeky do dreva, na ktoré omotávali farebné bavlnky. Svoje výrobky v škole pekne odprezentovali a odniesli si ich domov na skrášlenie príbytkov.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Zvonenia

    Sobota 3. 12. 2022
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje