• Novinky

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • 30.11.2022 sa žiaci 1. stupňa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá sa v našej škole teší veľkej obľube a má už dlhoročnú tradíciu. Druháci hľadali riešenia na dvadsať všetečných otázok, tretiaci a štvrtáci museli zvládnuť v rovnakom čase tridsať úloh. Výsledky súťaže budú zverejnené 21. 12. 2022 na www.vsetkovedko.sk

     • Európsky týždeň boja proti drogám
      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

       Aj v našej škole sme si tento týždeň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. A tak sa u nás športovalo, kreslilo, tvorili sa prezentácie, plagáty, nástenky. Žiaci prvého stupňa si v ŠKD zmerali svoje sily v loptových súťažiach v duchu známeho „zober loptu, nie drogy.“ Športovými aktivitami pokračovali aj žiaci piateho a šiesteho ročníka, ktorí si zmerali svoje sily vo florbale. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili zaujímavé prezentácie o drogách a drogovej závislosti. Deviataci súťažili vo vedomostnom kvíze o nebezpečenstve užívania alkoholu. Šiestaci a siedmaci tvorili výtvarné práce nielen o drogách, ale tiež o dôležitosti poznať samých seba, o sebaprijatí. Bodku za celým týždňom urobil výchovný koncert, kde sa žiaci dozvedeli nielen o nebezpečenstve, ktoré predstavujú drogy, ale tiež o dôležitosti vzdelania, rodiny, o zmysluplnom trávení voľného času.

       Počas celého týždňa sa učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania či už na prvom stupni ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo na druhom stupni vo vytváraní hodnotných voľnočasových aktivít.

     • Medzinárodný deň tolerancie
      • Medzinárodný deň tolerancie

      • 16. november je Medzinárodným dňom tolerancie prijatým organizáciou UNESCO. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie, nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. Žiaci našej školy sa aktívne, od prvého po deviaty ročník zapojili do krásnej myšlienky vzájomnej tolerancie, spolupráce a rešpektovania sa. Žiaci prvého stupňa vyjadrili toleranciu kresbou srdiečok a vlastných rúk, ktoré sa spájali v jedno. Žiaci druhého stupňa na hodinách občianskej náuky v rámci aktivity spojili svoje sily a jednou ceruzkou, bez vyslovenia čo i len hlásky, kreslili v dvojiciach jeden obrázok. Tým prejavili vzájomný rešpekt a spoluprácu.

     • Adventné vence
      • Adventné vence

      • 27. novembra 2022 sme sa pokojným adventným odbobím začali pripravovať na Vianoce. Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú bedlivosť, pokánie, úctu a radosť z príchodu kráľa a osloboditeľa. História adventného venca siaha až do roku 1838, kedy Johann Heinrich Wichern z Hamburgu vytvoril pre opustené deti zo sirotinca „Drsného domu“ drevený veniec. Aj naši žiaci piateho a šiesteho ročníka sa s radosťou pustili do tvorby adventných vencov, aby si pripomenuli symboliku adventného obdobia. Ich práce sú prejavom šikovnosti, manuálnej zručnosti a fantázie.  

     • Majstrovstvá okresu „Vybíjaná CUP 1. stupeň ZŠ – mix“
      • Majstrovstvá okresu „Vybíjaná CUP 1. stupeň ZŠ – mix“

      • 24. november 2022 bol pre našich žiakov z prvého stupňa športovým dňom. Zmiešané družstvo tvorené druhákmi, tretiakmi a štvrtákmi vymenilo triedu a školské lavice za telocvičňu a lopty, aby  nás reprezentovalo na okresnej súťaži vo vybíjanej, ktorá sa uskutočnila v ZŠ Bytča, Ulica mieru. Spomedzi družstiev zo základných škôl okresu Bytča sa prebojovali na krásne druhé miesto. Okrem medailí získali pekné zážitky a už teraz sa tešia na ďalšie súťaže.

       Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme!

     • Ručné práce žiakov
      • Ručné práce žiakov

      • Žiaci šiesteho ročníka na hodine techniky vytvorili pekné výrobky. Pri tvorbe obrázkov využili svoju fantáziu, najviac námetov čerpali z prírody. Na zhotovenie výrobku potrebovali  drevo, farebné bavlnky a  klinčeky. Pomocou kladiva pritĺkali klinčeky do dreva, na ktoré omotávali farebné bavlnky. Svoje výrobky v škole pekne odprezentovali a odniesli si ich domov na skrášlenie príbytkov.

     • Mliečny program
      • Mliečny program

      • V našej škole vieme, že pridať mlieko a mliečne výrobky  do nášho jedálnička, je pre nás prospešné. Zuby a kosti sa nám poďakujú, pleť a vlasy tiež mlieko ľúbia a chuťové poháriky si takisto pochutia.

       V rámci akcie „Mliečny program“ naši siedmaci čo – to  naštudovali a pripravili pútavý plagát o mlieku a jeho účinkoch na naše  zdravie. Piataci zas pripravili chutné pudingové a mliečne poháre.

       Tak – DOBRÚ MLIEČNU CHUŤ !

     • Riaditeľské voľno - 18.11.2022
      • Riaditeľské voľno - 18.11.2022

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje 18. novembra 2022 (piatok) všetkým deťom materskej školy a žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov – zvýšená chorobnosť žiakov na akútne respiračné ochorenia. V uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

     • Komparo
      • Komparo

      • Dňa 10. novembra 2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, ktoré je predprípravou na testovanie žiakov 9. ročníka. Testovanie žiakov bolo realizované objektívne a nezávisle, úlohy boli zamerané na uplatnenie získaných vedomostí z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis a fyzika. Bonusom bolo aj  testovanie všeobecných študijných predpokladov. Výsledky testovania, podrobná analýza jednotlivých úloh sú pre našich žiakov cennou motiváciou k lepším študijným výsledkom.

     • Hravá heraldika
      • Hravá heraldika

      • Hravá heraldika - tak to je názov vzdelávacej aktivity, ktorej sa zúčastnili naši tretiaci a štvrtáci na Bytčianskom zámku v stredu 9. novembra 2022. Boli veľmi pozornými poslucháčmi. Naučili sa ako vytvoriť vlastný erb podľa daných pravidiel, aké farby a motívy môžu použiť a tiež na koľko častí môžu štít rozdeliť. Napokon vyriešili tajničku krížovky a nové poznatky využili pri riešení pracovného listu o heraldike. Dozvedeli sa nové zaujímavosti z vlastivedy o Bytčianskom okrese.

     • Exkurzia - Osvienčim
      • Exkurzia - Osvienčim

      • Žiaci deviateho ročníka sa v utorok 7. novembra 2022 v skorých ranných hodinách vybrali na veľmi zaujímavú exkurziu. Navštívili bývalý koncentračný tábor Auschwitz I. v Osvienčime a Auschwitz Birkenau v tri kilometre vzdialenej Brezinke, ktorý bol najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom počas II. svetovej vojny. Tieto významné pietne miesta v nich zanechali hlboké dojmy. Z exkurzie si priniesli veľa zážitkov.

        

     • Halloween
      • Halloween

      • Aj sviatok Halloween sme si pripomenuli pred jesennými prázdninami v ŠKD. Spoločne sme si vyrobili originálne halloweenske lampášiky, masky, tekvice, kostýmy, zorganizovali párty a pochod so svietiacimi lampiónmi. Nálada bola skvelá a strašidelná.

        

     • Príjemné s užitočným ...
      • Príjemné s užitočným ...

      • Žiaci druhého stupňa našej školy v tomto školskom roku s obľubou navštevujú  nový krúžok s názvom „Mňamky – chuťovky“.

       Každý týždeň si tak popoludní v našej kuchynke pripravia sladké či slané pochúťky, čím spoja príjemné s užitočným. Niečo o varení či pečení sa naučia a pochutiny, ktoré pripravia napokon ochutnajú.

       Nech im to teda varí / pečie.

        

     • Príbeh hudby
      • Príbeh hudby

      • 4. novembra 2022 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili v Sobášnom paláci v Bytči koncertu Príbeh hudby, v ktorom mali možnosť si vypočuť známe klasické skladby v podaní Žilinského komorného orchestra a študentov konzervatória. Bližšie spoznali aj vývoj hudby v priebehu storočí, zoznámili sa s gregoriánskym chorálom, spoznali rytmus tanga aj repertoár veľkých hudobných sál v Európe.

     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      • Medzi obľúbené aktivity v ŠKD patrí šarkaniáda. Deti predviedli obrovskú paletu rôznych šarkanov vlastnej výroby od výmyslu sveta. Krehké princezné ale i ozajstné draky sa vznášali vo víre vetra, deti sa poriadne vyšantili na čerstvom vzduchu a odniesli si neopakovateľné zážitky.

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili v dňoch 24. – 27. októbra 2022 plaveckého výcviku v Považskej Bystrici v krytej plavárni. Pod vedením skúsených inštruktorov sa z našich malých neplavcov stali plavci a žiaci, ktorí už vedeli plávať, sa zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch – kraul, znak, prsia a motýlik. Odvážlivci si dokonca zaskákali do vody. Každý deň ich čakali okrem tréningu aj rôzne hry v bazéne, na ktoré sa tešili najviac. Posledný deň si zaplávali pre svoju odmenu – mokrý diplom.

       Najlepšou a najvytrvalejšou plavkyňou, ktorá dosiahla maximálnu nastavenú dĺžku 1 000 metrov, bola Lea Dzúriková zo 4. A.

       K výkonu blahoželáme a veríme, že sa všetkým žiakom páčilo. 

        

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - výsledky školského kola
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - výsledky školského kola

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

       Dňa 13. 10. 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka. Súťažné zadania pozostávali  z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť bola tvorená online testom s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou, zameranými na čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. K písomnej časti ďalej patrila transformácia textu, v ktorej mali žiaci preukázať schopnosť písať tvorivo a originálne. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej 10 viet naspamäť, využiť znaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Úspešnými riešiteľmi školského kola OSJL sa stali žiačky:

        

       1. miesto: Nikola Kováčiková (45 bodov)

       2. miesto: Alexandra Lutišanová (41 bodov)

        

       Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za to, že prejavili záujem o súťaž. Veríme, že si rozšírili svoje vedomosti zo slovenčiny a nadobudli nové komunikačné zručnosti.

     • Ekovýchovné programy
      • Ekovýchovné programy

      • 14. októbra 2022 objavovali predškoláci a žiaci ZŠ čaro a záhady prírody, ktoré im sprístupnili p. Ing. Kružliaková, pracovníčka pre environmentálnu výchovu z CHKO Strážovské vrchy a p. Tretiník, strážca z NP Malá Fatra.

       Naši najmenší predškoláci preskúmali ríšu hmyzu, prváci až tretiaci veľké šelmy, štvrtáci a piataci spoznali súkromie orla skalného, šiestaci a siedmaci objavovali jedno zázračné dobrodružstvo – život stromov. Verili by ste, že v semienku menšom ako necht na malíčku je skrytý budúci stromový velikán?

       O tom, že aj rastliny majú svoje stratégie na prežitie sa presvedčili ôsmaci, ktorí si pozorne vypočuli príbeh a zahrali hru o obrane rastlín pred rozmanitými útočníkmi. 

       Ako triediť odpad, ako dať niektorým veciam zrelým na vyhodenie druhý život, aby sme minimalizovali svoju odpadovú stopu? Môže mať nejaký odpad prívlastok najlepší? Základné informácie o dôležitosti  triedenia odpadu zaujali najmä našich deviatakov.

     • Svet okolo nás - Čína
      • Svet okolo nás - Čína

      • So žiakmi 6.A sme 30.9.2022 zavítali do nádhernej, mystickej, 5 200 km dlhej krajiny – Číny. Projekt Svet okolo nás nám priblížil históriu, kultúru i bežný život v tejto obrovskej krajine. Prešli sme sa po Veľkom čínskom múre, stretli Pandu veľkú – neodmysliteľný symbol krajiny, uzreli prastarý rituál nebeského pohrebu. Spoznali sme pokojný život na odľahlom vidieku i hektiku moderných miest. 

     • Zlaté kuriatko
      • Zlaté kuriatko

      • S predstavením, ktoré bolo plné emócií a spontánnych vstupov našich najmenších – škôlkarov a školákov, k nám pricestovali herci z Malej scény z Divadla Jonáša Záborského v Prešove.  Keď dajú líška s vlkom hlavy dokopy – nič dobré to neveští. Tentokrát bol ich plán nielen prefíkaný, ale dokonca „zlatý“. Ukradnúť sliepočke zlaté vajíčko, vysedieť kuriatko, vychovať z neho sliepku a zbohatnúť na jej zlatých vajíčkach, ktoré im bude každý deň znášať. Ale... zámer vždy nemusí vyjsť podľa predstáv. Zo zlatého vajíčka sa vyliahne malý kohútik a je po plánoch. Našťastie sú cennejšie veci ako zlato – priateľstvo, láska. Vlk si obľúbi kohútika Petríka ako vlastného syna. Naučí ho všetko, čo správny otec má naučiť syna a zachráni ho pred zlou líškou. Ako to už v rozprávke býva – dobro zvíťazilo nad zlom a všetko dobre skončilo. Žiaci odmenili hercov veľkým potleskom. Veríme, že si odniesli nielen pekný zážitok, ale aj ponaučenie, že v každom z nás sa skrýva dobré srdce, len ho musíme nechať biť pre správne rozhodnutia ...